Wykaz jest uaktualniany raz na dobę.
Pozwolenie umieszczane jest w wykazie dopiero po otrzymaniu przez UKE potwierdzenia dostarczenia pozwolenia do wnioskodawcy, a więc z pewnym opóźnieniem. Brak pozwolenia i znaku wywoławczego w wykazie nie musi oznaczać, że pozwolenie nie zostało wydane.

Osoby fizyczne

Wykaz pozwoleń wydanych osobom fizycznym

Osoby

Podmioty prawne

Wykaz pozwoleń wydanych podmiotom prawnym

Kluby

Osoby fizyczne - urządzenia bezobsługowe

Wykaz pozwoleń wydanych osobom fizycznym

Bezobsługowe dla osób

Podmioty prawne - urządzenia bezobsługowe

Wykaz pozwoleń wydanych podmiotom prawnym

Bezobsługowe dla klubów